Links

Política de privacitat

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

Responsable del Tractament: (“Responsable”) Fundació Eurecat

C.I.F : G66210345

Adreça: Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès

Correu electrònic:

Telèfon: +34 93 238 14 00

Contacte del Delegat de Protecció de Dades:dpo@eurecat.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La Web no recull dades directament d l’Usuari, no obstant, de la navegació que es realitzi per mitjà de la instal·lació de les cookies que hagi acceptat expressament l’Usuari, es podran obtenir dades dels seus hàbits de navegació, amb la finalitat de poder millorar els continguts i serveis del Web. Pot consultar més informació al respecte a la Política de Cookies

Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre duri la finalitat per la que van ser prestades i no es sol·liciti la seva supressió o revocació, o com a màxim dos anys després de l’obtenció del seu consentiment.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades personals?

La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment prestat mitjançant l’acceptació a tal efecte.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En principi, les dades no es cediran a tercers, no obstant, els proveïdors de serveis poden tenir-hi accés si per raó de l’objecte de la contractació és requereix. En aquest sentit l’accés de les dades es farà amb el marc legal específic i en qualsevol cas aquests tercers, no vendran, cediran, llogaran o posaran a disposició de tercers les dades a les que tingui accés així com s’abstindrà de tractar-les per a finalitats pròpies o diferents.

Tingui en compte, que les seves dades es podran cedir en cas d’obligació legal sense necessitat de consentiment, la resta de possibles cessions es faran mitjançant la seva autorització expressa i degudament informada.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el dret d’accés a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins al moment.

L’Usuari podrà exercitar els seus drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, en el domicili social esmenat a l’encapçalament o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a legal@xeurecat.org x

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades  (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

El Responsable informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.